YOU ARE HERE: HOMEMijn auteursrecht wordt geschonden

Mijn auteursrecht wordt geschonden

Je komt er achter dat er beeldmateriaal en/of teksten van jou gebruikt worden op een website, zonder dat jij daar toestemming voor hebt gegeven. Je neemt hier contact over op met de eigenaar van de website, maar diegene wilt niet meewerken. Nu is het tijd om Eli.nl in te schakelen.


Wet Auteursrecht
In 1912 werd de Wet Auteursrecht ingevoerd in Nederland. In deze wet is bepaald dat “teken-, schilder-, bouw- en beeldhouwwerken, lithografieën, graveer- en andere plaatwerken”, fotografische werken, filmwerken en “werken van toegepaste kunst en tekeningen en modellen van nijverheid” auteursrechtelijk worden beschermd. Bij websites is met name de term “werken van toegepaste kunst” relevant waarbij de wet de maker van het werk beschermt. In 1912 was er natuurlijk nog geen internet, maar gelukkig is de wet nog steeds actueel.


Wat kan ik hier mee?
Als jij een foto, afbeelding, filmpje, geluidsfragment of stukje tekst maakt, is de Wet Auteursrecht altijd van toepassing. Jij staat, als maker (auteur), altijd in je recht wanneer iemand anders jouw materiaal gebruikt zonder jouw toestemming. Als jij dus een verzoek stuurt naar de eigenaar van een website om datgene te verwijderen waar jij geen toestemming voor hebt gegeven en de eigenaar doet hier niets mee, kan je met onze helpdesk contact opnemen.

Wij zullen dan volgens de NTD Procedure het verzoek doorsturen naar de domeinhouder waardoor wij je assisteren in het laten verwijderen van het materiaal van de website. Als de eigenaar van de website hier nog steeds niet op reageert, mogen wij als hostingprovider de actie uitvoeren buiten de eigenaar van de website om.