YOU ARE HERE: HOME.eu / .be registratie eisen

.eu / .be registratie eisen

– Letters (a-z), cijfers (0-9), en het minteken (-) zijn toegestaan, net zoals IDN toegestane karakters.

– een minteken mag alleen tussen twee letters en/of cijfers staan.

– een domeinnaam bevat minimaal 2 en maximaal 63 tekens.

– Ten slotte mag er ook geen minteken (-) op de derde en vierde positie staan.