YOU ARE HERE: HOMEWat gebeurd er als ik niet tijdig betaal?

Wat gebeurd er als ik niet tijdig betaal?

Nadat u een dienst bij ons heeft afgenomen krijgt u hiervan een factuur, wij hanteren een betalingstermijn van 16 dagen. Wanneer u de factuur niet tijdig betaald en u geen contact met ons op heeft genomen, ontvangt u van ons een betalingsherinnering: waarschijnlijk bent u de factuur vergeten.

Wanneer u na de eerste betalingsherinnering het openstaande bedrag nog niet binnen 8 dagen heeft overgemaakt dan ontvangt u een tweede herinnering.

Als dan blijkt dat u na de tweede herinnering het bedrag nog niet heeft overgemaakt ontvangt u van ons een laatste herinnering waarin wij u sommeren het openstaande bedrag binnen 5 dagen te voldoen.

Als u dan na alle herinneringen nog niet heeft betaald zal de vordering naar de gerechtsdeurwaarder gaan en zijn alle kosten die daarbij gemaakt worden voor uw rekening zijn. Wij gaan er natuurlijk van uit dat het zo ver niet komt.