YOU ARE HERE: HOMENotice-and-Takedown procedure

Notice-and-Takedown procedure

Eli.nl is voor de vrije meningsuiting en biedt haar klanten een platform waar dit mogelijk in is. Het kan echter voorkomen dat iemand een klacht heeft over bepaalde inhoud op een website. Dit kan een klacht zijn over een stukje tekst, fotomateriaal of andere inhoud.

Ook al zijn wij voor de vrije meningsuiting, ook wij moeten ons houden aan de wet. Op het moment dat er klachten komen over content die in strijd is met de wet, zullen wij deze klacht in behandeling nemen en beoordelen. Als de klacht terecht is zullen wij er op toezien dat de betreffende content wordt verwijderd. Als een klacht onterecht is, zullen we hier bericht van geven. In geval van twijfel geven wij onze klant altijd het voordeel van de twijfel.

De NTD procedure

 • Klachten dienen te worden ingediend via deze link. Vermeld in dit ticket als onderwerp “Abuse / Notice and Takedown”.
 • De informatie, nodig voor het verwerken van een N.T.D. procedure dient de volgende gegevens te bevatten:
 • Naam (persoon en/of organisatie) van de klager (wordt niet vermeld aan de beklaagde)
 • Domein(en) waarvoor de N.T.D. procedure wordt gestart.
 • Een duidelijke klachtomschrijving.
 • De exacte locatie op de website(s) waarnaar wordt verwezen in de klacht.

 

 • Eli.nl stuurt de klacht door naar de klant met het verzoek daarop te reageren. De reactie van de klant wordt teruggestuurd naar de klager.
 • Als de klager daarna nog steeds van mening is dat de uiting tegen de wet is, dient hij dat bij Eli.nl te melden. Hij moet daarbij een beargumenteerd weerwoord op de reactie van de klant meesturen.
 • Eli.nl beoordeelt of de klacht onmiskenbaar juist is, op basis van de uiting zoals gepubliceerd, de klacht, de reactie van de klant en en het weerwoord daarop.
 • Als de klacht inderdaad onmiskenbaar juist is, zal Eli.nl de uiting blokkeren of ontoegankelijk maken voor anderen dan de beheerder van de betreffende site of blog. De enige uitzondering hierop is als de klant in zijn weerwoord heeft aangegeven de klacht bij de rechter aan te zullen vechten. In dat geval worden klant en klager aan elkaar gekoppeld.
 • Als Eli.nl redelijke twijfel heeft over de juistheid van de klacht, wordt deze afgewezen. Klager en klant worden hierover geïnformeerd.
  Bij de beoordeling van klachten hanteert Eli.nl Nederlands recht.

Eli.nl zal deze procedure regelmatig reviewen en kan deze op elk moment aanpassen waar nodig.