YOU ARE HERE: HOMEWelke regels kan ik in mijn htaccess bestand gebruiken?

Welke regels kan ik in mijn htaccess bestand gebruiken?

Geheugenlimiet PHP verhogen

php_value memory_limit 16M

Uploadlimiet verhogen

php_value upload_max_filesize 20M php_value post_max_size 20M

Error reporting aanzetten

php_flag display_errors on

Map Beveiligen

Inhoud .htaccess:

AuthUserFile /home/vhosting/vhost0000000/domains/eli.nl/htdocs/www/admin/.htpasswd AuthGroupFile /dev/null AuthName "Password Protected Area" AuthType Basic

<limit GET POST> require valid-user </limit>

Inhoud .htpasswd:

admin:trUvhOGvwLRMY

Clean URL’s

Stel u hebt een website met de onderstaande url:

https://www.eli.nl/nieuws/artikel.php?cat=1&id=1

Door onderstaande regels voor uw gebruik aan te passen en deze in het .htaccess bestand te zetten “vertaalt” de webserver uw links achter de schermen van een voor uw bezoeker duidelijke url naar een voor de webserver vindbare.

RewriteEngine On 
RewriteRule ^nieuws/artikel/(.*)/(.*)/ nieuws/artikel.php?cat=$1&id=$2
RewriteRule ^nieuws/artikel/(.*)/(.*) nieuws/artikel.php?cat=$1&id=$2

Domein zonder www beschikbaar maken middels .htaccess

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^eli.nl$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ [https://www.eli.nl/](https://www.eli.nl/) [R=301,L]

Toegang tot website blokkeren voor bepaalde IPadressen

order allow,deny deny from 123.123.123.123 allow from all